Osaaminen näkyväksi lukiodiplomilla

Kaustisen musiikkilukiossa opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan suorittamalla erilaisia lukiodiplomeita, esimerkiksi musiikki- tai kuvataidediplomeja. Lukiodiplomi tai -diplomit voidaan suorittaa kolmantena lukiovuotena.

Musiikkidiplomi

Yksi yleisimmistä lukiodiplomeista Kaustisen musiikkilukiossa on luonnollisesti musiikkidiplomi. Sen suorittaakseen opiskelijan on täytynyt suorittaa tietty määrä pohjakursseja – musiikkidiplomissa näitä ovat vähintään neljä musiikin kurssia.

Diplomi koostuu näytesalkusta tai näytetyöstä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa oman diplomikonsertin järjestämistä. Diplomin tuotoksista tulee ilmi opiskelijan harrastuneisuus musiikkiin.

Musiikkidiplomin näytesalkku puolestaan koostuu neljästä osasta, jotka ovat musiikillinen oma elämänkerta, kirjoitelma musiikkidiplomin näytetyöstä, yhteenveto ja arvioitsijan sanallinen arvio.

Musiikkidiplomin arvioinnin kohteet ovat opiskelijan musiikillinen osaaminen, näytteiden valinta/projektin eheys, työn tavoitteellisuus, prosessin kuvaaminen ja opiskelijan itsearviointi. Diplomi arvioidaan luvuilla 6, 8 tai 10.

”Projekti antoi mahdollisuuden tutkia omaa tapaani tuottaa ja tulkita musiikkia.” -Henna Passoja 3vsk.

Kuvataidediplomi

Kuvataidediplomi koostuu yhdestä projektityöstä, jonka aiheen opiskelija valitsee ennalta annetuista tehtävänannoista. Diplomi koostuu portfoliosta, joka sisältää niin kuvia kuin kirjoituksia työstä ja sen tekemisprosessista. Opiskelijan tulee perustella portfoliossaan jokainen päätöksensä, joka on vaikuttanut työn lopputulokseen ja sen valmistamiseen.

Myös kuvataidediplomin tekijällä täytyy olla suoritettuna neljä pohjakurssia kuvataiteesta. Lukiodiplomi arvioidaan asteikolla 1-5. Diplomista opiskelija saa liitteen päättötodistukseensa.

”Kuvataidediplomin tekeminen on ollut omasta mielestä mielenkiintoinen projekti. Sen tekeminen on auttanut valmistamaan itseä myös pääsykokeisiin.” -Mari 3vsk.

Lisää tietoa lukiodiplomeista löydät Opetushallituksen sivuilta.

Teksti: Mari Pihlaja ja Milla Uusitalo

Opiskelijakunnan tervehdys


Tervehdykset Kaustisen musiikkilukion opiskelijakunnalta. 

Päätimme kirjoittaa lyhyen esittelyn opiskelijakunnan hallituksen toiminnasta ja suunnitelmistamme. Työskentelemme lukiomme viihtyvyyden ja toimivan yhteisön eteen. Pääasiallisena tavoitteenamme on toimia opiskelijoidemme hyväksi ja toteuttaa heidän esille tuomiaan asioita, sekä ratkaista pulmia. 

Kokouksissamme annetaan ideoita matalalla kynnyksellä ja meidän juttusille voi kuka tahansa tulla, jos on heittää ehdotuksia kokouksiemme aiheiksi.

Kokoonnumme viikoittain ja käymme yhdessä lävitse lukiomme tulevien tapahtumien kulkua ja niiden toteuttamista.

Opiskelijakunnan edustajat Eero Yli-Sissala (vas.), Esko Huntus, Onni Kivipelto, Elmeri Myllymäki ja Oiva Haapamäki. Kuvasta puuttuu Emmi Eteläperä.

Maailmanlaajuisen pandemian jyllätessä olemme joutuneet kiinnittämään paljon huomiota yhteiseen turvallisuuteen ja tautitilanteen leviämättömyyteen.  Työn alla olevia projekteja ovat esimerkiksi lukiohupparit, hygieniapassin järjestäminen ja erityisen tärkeät jaksokahvit.

Lukiohuppareiden järjestäminen viime vuodelta jäi tyystin, joten tänä vuonna ollaan oltu hyvissä ajoin liikkeellä asian kanssa. Tulevia selvityksen alla olevia aiheita tulee muun muassa olemaan rakenteilla olevan uuden musiikkilukion tilojen suunnittelua.

Hyvää kevättä ja ottakaa rennosti!

Terveisin Opiskelijakunta

Abin katsaus lukion vuoteen 2020 ja tuulahdus tulevaa

Varmasti meidän kaikkien vuosi 2020 oli haastava – niin opettajille, oppilaille kuin alumneille ja muillekin. Jokainen on kuitenkin kunnialla selvinnyt, vaikka kirjoituksia on jouduttu järjestämään eri lailla ja viime lukuvuoden, vuoden 2020 alkupuolella jouduttiin myös kevääksi etäopetukseen. Syksyllä uuden lukuvuoden myötä saavuimme takaisin kouluun lähiopetuksen ja turvavälien kera. Oli mahtavaa nähdä uusia ihmisiä ja tutustua uusiin ykkösiin. Melkein heti koulun alettua myös meidän lukiolle tuli vahva maskisuositus, joka otettiin omaksi heti ja lähiopetus voi jatkua.

Lue loppuun

Henrik-musikaalille toinen mahdollisuus

Kaustisen musiikkilukiossa vuosittain järjestettävä musikaali on monelle yksi kevään ja koko lukuvuoden kohokohtia, johon valmistaudutaan antaumuksella heti syksyn ensimmäisistä kouluviikoista lähtien. Viime keväänä esitettäväksi kaavailtu Henrik-musikaali jouduttiin koronan vuoksi perumaan, mutta sille päätettiin antaa tänä lukuvuonna uusi mahdollisuus.

Rakkaustinen selvitti, miten jo toista vuotta työpöydällä olevan musikaalin harjoitukset etenevät ja miten syksyllä tapahtuneet muutokset työryhmässä vaikuttavat projektiin.

Henrik-musikaalissa pääosia esittävät Henna Passoja ja Touko Kentala. Kuva: Nea Luomala
Lue loppuun

Kaustiselle nousee uusi lukiorakennus

Musiikkilukiossa eletään jännittäviä aikoja, sillä uuden lukiorakennuksen rakennusprosessi on saatu käyntiin. Suunnittelutyötä tehtiin huolellisesti ja uudessa lukiorakennuksessa on otettu huomioon musiikkilukion tarpeet niin musiikin kuin yleisaineidenkin osalta. Uuden lukion takaa löytyvät myös opiskelija-asuntolat, joista pääsee kouluun nopeasti, sujuvasti ja turvallisesti.

Uuden musiikkilukion julkisivua. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy / Niko Kärjä
Lue loppuun