Osaaminen näkyväksi lukiodiplomilla

Kaustisen musiikkilukiossa opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan suorittamalla erilaisia lukiodiplomeita, esimerkiksi musiikki- tai kuvataidediplomeja. Lukiodiplomi tai -diplomit voidaan suorittaa kolmantena lukiovuotena.

Musiikkidiplomi

Yksi yleisimmistä lukiodiplomeista Kaustisen musiikkilukiossa on luonnollisesti musiikkidiplomi. Sen suorittaakseen opiskelijan on täytynyt suorittaa tietty määrä pohjakursseja – musiikkidiplomissa näitä ovat vähintään neljä musiikin kurssia.

Diplomi koostuu näytesalkusta tai näytetyöstä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa oman diplomikonsertin järjestämistä. Diplomin tuotoksista tulee ilmi opiskelijan harrastuneisuus musiikkiin.

Musiikkidiplomin näytesalkku puolestaan koostuu neljästä osasta, jotka ovat musiikillinen oma elämänkerta, kirjoitelma musiikkidiplomin näytetyöstä, yhteenveto ja arvioitsijan sanallinen arvio.

Musiikkidiplomin arvioinnin kohteet ovat opiskelijan musiikillinen osaaminen, näytteiden valinta/projektin eheys, työn tavoitteellisuus, prosessin kuvaaminen ja opiskelijan itsearviointi. Diplomi arvioidaan luvuilla 6, 8 tai 10.

”Projekti antoi mahdollisuuden tutkia omaa tapaani tuottaa ja tulkita musiikkia.” -Henna Passoja 3vsk.

Kuvataidediplomi

Kuvataidediplomi koostuu yhdestä projektityöstä, jonka aiheen opiskelija valitsee ennalta annetuista tehtävänannoista. Diplomi koostuu portfoliosta, joka sisältää niin kuvia kuin kirjoituksia työstä ja sen tekemisprosessista. Opiskelijan tulee perustella portfoliossaan jokainen päätöksensä, joka on vaikuttanut työn lopputulokseen ja sen valmistamiseen.

Myös kuvataidediplomin tekijällä täytyy olla suoritettuna neljä pohjakurssia kuvataiteesta. Lukiodiplomi arvioidaan asteikolla 1-5. Diplomista opiskelija saa liitteen päättötodistukseensa.

”Kuvataidediplomin tekeminen on ollut omasta mielestä mielenkiintoinen projekti. Sen tekeminen on auttanut valmistamaan itseä myös pääsykokeisiin.” -Mari 3vsk.

Lisää tietoa lukiodiplomeista löydät Opetushallituksen sivuilta.

Teksti: Mari Pihlaja ja Milla Uusitalo